Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ»


Αγαπητοί γονείς,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως το σχολείο που φοιτά το παιδί σας έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο Πιλοτικό Πρόγραμμα των Σχολείων Συνεργατικής Μάθησης και Πρόληψης. Στα πλαίσια της προσπάθειας για οικοδόμηση  ενός  ισχυρού κοινωνικού δεσμού μεταξύ σχολείου και παιδιού,  ο οποίος εξασφαλίζει θεμιτές συμπεριφορές και απομακρύνει τη βιαιότητα και άλλα προβλήματα από το σχολικό χώρο, εφαρμόζουμε το Πιλοτικό Πρόγραμμα των Σχολείων Συνεργατικής Μάθησης και Πρόληψης στο σχολείο του παιδιού σας, αφού η πρόληψη της βίας και η αρμονική συνύπαρξη είναι στο επίκεντρο των στόχων της παιδείας μας. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και τελείται υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας της σχολικής κοινότητας όπως αυτό προσδιορίζεται μέσα από την ποιότητα στις σχέσεις και την συνεργασία των εμπλεκόμενων (μαθητών εκπαιδευτικών, γονέων). Η σχολική κοινότητα καλλιεργεί  και παρέχει την αίσθηση της ασφάλειας, όταν όλα τα μέλη της συνεργάζονται για κοινούς στόχους και σκοπούς, προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά εκδηλώσεις βίαιων και επιθετικών συμπεριφορών, χωρίς τη χρήση τιμωριτικών μεθόδων ή την επίδειξη ανοχής σε  αυτές.

Γνωρίζουμε ότι, οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν για τους μαθητές ως πρότυπα μετάδοσης αξιών, στάσεων γνώσεων και συμπεριφορών. Για αυτό η αλλαγή που προτείνουμε γίνεται μέσω της εκπαίδευσης, αφορά το πώς γίνεται η διδασκαλία στο σχολείο και όχι το τι διδάσκεται το παιδί. Βασίζεται στην αναβίωση των κοινοτικών αξιών  όπως  η ισότητα η αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, η συντροφικότητα  και οι ανθρωπιστικές αξίες  της κοινότητας παίρνοντας ως πρότυπα την μεθοδολογία  σημαντικών Παιδαγωγών όπως  ο Celestin Freinet, ο Μίλτος Κουντουράς  και ο Α. Σ. Μακαρένκο.

Τέλος θα θέλαμε να σημειωθεί πως σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Παιδείας της Φινλανδίας, οι αρχές και η νέα αυτή εκπαιδευτική αντίληψη που είναι φανερή και εκδηλώνεται μέσω των  μαθητών, των φοιτητών και των γονέων που έχουν  προκαλέσει αίσθηση σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, οφείλονται στην παιδαγωγική Freinet που όπως προαναφέρθει θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα μέσω του Προγράμματος μας. Σύμφωνα με την οποία, η Τάξη  λειτουργεί ως «Κοινωνική  Κυψέλη», τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν πράγματα μέσα σε πλαίσιο κοινότητας.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

α) Η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης (μέσω της έρευνας,  ανακάλυψης, επίσκεψης) καθώς και η εμπλοκή του στη διαχείριση και οργάνωση της ζωής στην τάξη,  δίνει νόημα στις δραστηριότητες του στο σχολείο και στις γνώσεις  που λαμβάνει πια με διαφορετικό τρόπο.

β) Ο ρόλος της διδασκαλίας, κρατώντας την ίδια ύλη  θα  αλλάξει στο μέτρο που το σχολείο θα είναι χώρος δημιουργικής εργασίας, συντροφικότητας  και συλλογικότητας, κοινωνικότητας και επικοινωνίας και όχι ατομικισμού και ανταγωνισμού. Η εργασία γίνεται ομαδικά με το δάσκαλο στο ρόλο του συντονιστή και του διευκολυντή της μάθησης στους μαθητές που τον χρειάζονται.

γ) Η οργάνωση του σχολείου ως κοινότητα στην oποία κάθε μαθητής έχει ρόλο και λόγο, είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση του δεσμού μαθητή-σχολείου. Μέσα στο σχολείο οι σχολικές δραστηριότητες  γίνονται συντροφικά και αποκτούν νόημα και ενδιαφέρον για τους μαθητές με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά η ανία των μαθητών, να αυξάνεται το ενδιαφέρον τους και επομένως να περιορίζεται η επιθετικότητα στο χώρο.

δ) Ενίσχυση από τους εκπαιδευτικούς προς κάθε μαθητή για τη διαχείριση και την οργάνωση της ζωής του στο σχολείο, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του αισθήματος της υπευθυνότητας.
ε) Οι πολίτες-μαθητές θεωρούνται ίσοι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Ένα σχολικό περιβάλλον που δίνει ένα ξεχωριστό ρόλο στον κάθε μαθητή για την επιτυχία της ομάδας του, γεννά την «υποχρέωση» να δουλέψει για να πετύχει η ομάδα και  μέσω αυτής και ο ίδιος αφού  θα κερδίσει την κοινωνική αναγνώριση. Ένα δημοκρατικό περιβάλλον που μαθαίνει στα παιδιά  να λύνουν τις διαφορές τους με συλλογικές συζητήσεις και διαδικασίες, μειώνουν τις παραστάσεις βίας  ή παθητικότητας/απόσυρσης των παιδιών.  Ένα σχολείο που προάγει την αλληλεπίδραση των μαθητών εξασφαλίζει την ασφάλεια του μαθητή στο χώρο, μειώνοντας  σημαντικά την εγκατάλειψη του σχολείου. Στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος  έχει συσταθεί επιστημονική επιτροπή η οποία θα  λειτουργήσει:
  • Ομάδες εκπαιδευτικών (πραγματοποιούνται ημερίδες, ομιλίες, εισηγήσεις, συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας)
  • Ομάδες μαθητών (επαγγελματίες ψυχικής υγείας επεξεργάζονται με τους συμμετέχοντες μαθητές θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, μαθησιακών επιδόσεων, επικοινωνίας κ.λ.π, οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς επιλύοντας θέματα που τους απασχολούν)
  • Ομάδες  γονέων (επαγγελματίες ψυχικής υγείας επεξεργάζονται με τους συμμετέχοντες γονείς θέματα σχετικά με τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους, τις οικογενειακές σχέσεις κ.λ.π)

Θα ήταν ευχαρίστηση για τα επιστημονικά μέλη του προγράμματος, η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας μαζί σας.
Για αυτό το λόγο μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς όποτε μας χρειαστείτε στο τηλέφωνο της γραμματείας6983936160

Εκ μέρους της Επιστημονικής ομάδας των Σχολείων Συνεργατικής Μάθησης και Πρόληψης:Μ. Χαρίτου – Φατούρου
Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.