Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Είναι η γλώσσα ένας ιός;Είναι η γλώσσα ένας ιός
από το εκ-σώτερο (ή το εξώτερο)
διάστημα;

Τι λέτε;

Νίκος Κ.


Με αφορμή την εκδήλωση του Δήμου Μαρκόπουλου,
για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου,
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012